περιοδικό 2014 Aρίλιος

2014 Απρίλιος

GeoXperience Περιοδικό Ν.11
Το περιοδικό GeoXperience από την Planetek παρέχει μια επισκόπηση σε ένα ευρύ φάσμα γεωχωρικών λύσεων και εφαρμογών για τη διαχείριση της γης