Έδαφος & περιβάλλον

Έδαφος & περιβάλλον

Οι τεχνικές της γεωεπισκόπησης συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την παρακολούθηση της γης και την αξιολόγηση των ανθρωπογενών και φυσικών μεταβολών στην επιφάνειά της.

Οι τεχνολογίες Παρατήρησης Γης παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση γης και την αξιολόγηση των μεταβαλλόμενων ανθρωπίνων δυναμικών και φυσικών μεταβολών σε μια εδαφική περιοχή.  Αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικολογικής διαχείρισης. Για να υποστηρίξει τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της διαχείρισης και διαφύλαξης των φυσικών περιοχών και του εδαφικού σχεδιασμού, η Planetek, με την τεχνογνωσία της, μπορεί να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια ευρεία γκάμα προϊόντων γεωπληροφορικής όπως: χαρτογραφικούς καταλόγους, χάρτες κινδύνων, γεωγραφικές και αλφαριθμητικές βάσεις δεδομένων για περιβαλλοντική παρακολούθηση. Τα δεδομένα τηλεπισκόπησης μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση βιογεωφυσικών μεταβολών και περιβαλλοντικών βλαβών καθώς και στον εντοπισμό πιθανών παράνομων δραστηριοτήτων.

μοιραστείτε το