Ανοιχτά δεδομένα

Ανοιχτά δεδομένα

Home / Luseis / Key topics / Ανοιχτά δεδομένα

Η Οδηγία INSPIRE και λύσεις για την υλοποίηση της σε εθνικό επίπεδο

 

Ανοιχτά δεδομένα

Ολοένα και αυξανόμενος αριθμός Δημοσίων Διοικήσεων και ιδιωτικών οργανισμών κοινοποιούν τα γεωγραφικά τους δεδομένα ως “open data” - ανοικτά δεδομένα  με άδειες ελεύθερης χρήσης. Τα ανοικτά δεδομένα είναι το επόμενο φυσιολογικό βήμα από την απλή κοινοποίηση των ελεύθερων βάσεων δεδομένων, επειδή τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα παρουσιάζονται σε τυποποιημένη μορφή και οργανώνονται σε τυποποιημένο πλαίσιο, σύμφωνα με διεθνείς κανόνες. Χάρη σε αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας μέσα σε άλλες εφαρμογές, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Τα ανοικτά δεδομένα, μπορούν για παράδειγμα να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές για smartphones, είναι προσβάσιμα σε μηχανές αναζήτησης ανοικτών δεδομένων, ενώ μπορούν να ενσωματωθούν σε γεωπύλες ανοικτών δεδομένων.

Η ομάδα μας έχει χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων Ανοικτού προτύπου, τα οποία αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την απόδοση των συστημάτων για την κοινοποίηση χαρτών και εικόνων μέσω διαδικτύου, μεγιστοποιώντας έτσι την αξία για τους πελάτες μας.

Συμμετέχουμε ενεργά σε βασικές πρωτοβουλίες με τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Συνεργαζόμενο μέλος της Ανοικτής Γεωχωρικής Κοινοπραξίας (OGC)

- Κοινότητα Ενδιαφέροντος Γεωχωρικών Δεδομένων (SDIC) για την Οδηγία INSPIRE.