Πλανητική εξερεύνηση

Πλανητική εξερεύνηση

Από τον πλανήτη Γή σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Η εξειδίκευση της Planetek περιλαμβάνει τόσο την παρατήρηση της γής όσο και άλλων πλανητών, σε συνδυασμό με την κατάλληλη γνώση διαστημικών τεχνολογιών.

Από τον πλανήτη Γή σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Η εξειδίκευση της Planetek περιλαμβάνει τεχνολογίες που αφορούν την παρατήρηση της Γής και την τηλεπισκόπηση.

Οι τεχνολογίες αυτές εμπλουτίζονται με ειδικές γνώσεις διαστημικών εφαρμογών και καθηστούν την εταιρία κορυφαίο πάροχο των Space Systems (διαστημικών συστημάτων). Ο όμιλος Planetek είναι μέλος του si-cluster (Hellenic Space Technologies and Applications Cluster) και του Hellenic Association of Space Industries (HASI) με την Planetek Hellas καθώς επίσης του Apulian Aerospace District (Italy) με την Planetek Italia.

Οι δύο εταιρείες μαζί με ηγετικές βιομηχανίες και ερευνητικά ιδρύματα υποστηρίζουν την Εθνική και Ευρωπαϊκή προσπάθεια πλανητικής εξερεύνησης παρέχοντας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και χαρτογράφηση που πηγάζει από την παρατήρηση της Σελήνης, του Άρη και άλλων πλανητών μέσω δορυφόρου.

μοιραστείτε το