Έξυπνες πόλεις

Έξυπνες πόλεις

Home / Luseis / Key topics / Έξυπνες πόλεις

Γεωχωρικές εφαρμογές έξυπνων πόλεων

Έξυπνες πόλεις

Ο όρος «Έξυπνη Πόλη» περιγράφει τις πόλεις εκείνες οι οποίες αξιοποιούν τις τεχνολογικές υποδομές αισθητήρων, επικοινωνιακών συστημάτων και συστημάτων συλλογής και διαμοιρασμού δεδομένων. Μέσω της ανάλυσης και διερμηνείας - συχνά αυτόματης – αυτών των δεδομένων, οι έξυπνες πόλεις είναι ικανές να αναπτύξουν πολύ υψηλές επιδόσεις. Η γεωχωρική πληροφορία υποστηρίζει δραστηριότητες σχετικές με σχεδιασμό, παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων με ποικίλους τρόπους.

Με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας σε γεωχωρικές τεχνολογίες με εφαρμογές σε παρακολούθησης εδάφους, περιβάλλοντος, μέσων μεταφοράς και άλλων κλάδων της εδαφικής διακυβέρνησης, παρέχουμε προσιτές λύσεις τεχνολογίας αιχμής, οι οποίες αποδεικνύονται εξαιρετικά χρήσιμες σε διαχειριστές συστημάτων και λοιπούς επαγγελματίες οι οποίοι εμπλέκονται στις προαναφερθείσες δραστηριότητες.