Παρατήρηση Γης

Παρατήρηση Γης

Home / Luseis / Ereuna kai anaptuksi / Παρατήρηση Γης

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε λύσεις για την διαχείριση και κοινοποίηση εδαφικών δεδομένων με εφαρμογή στην Χωροταξία, την διαχείριση και παρακολούθηση εδάφους.

Παρατήρηση Γης

Η επεξεργασία δεδομένων Παρατήρηση Γης και η ανάπτυξή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών αποτελούν την κύρια εξειδίκευσή μας από το 1994. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε λύσεις για την διαχείριση και κοινοποίηση εδαφικών δεδομένων με εφαρμογή στην Χωροταξία, την διαχείριση και παρακολούθηση εδάφους.

Δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην ανάπτυξη και ενοποίηση αλυσίδων επεξεργασίας δεδομένων Παρατήρησης Γης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την προμήθεια και την διανομή λύσεων χρήστη που αντλούνται από οπτικά δεδομένα και δεδομένα radar, όπως επίσης και στην ενοποίηση αυτών των δεδομένων σε μία πλήρως λειτουργική Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (SDI). Εξειδικευόμαστε επιπλέον στην ανάπτυξή μεγάλης κλίμακας SDI για την διαχείριση δεδομένων από πολλαπλές πηγές και στοιχείων user segment.

Οι λύσεις μας έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και στις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οργανισμών και Θεσμών όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA), το Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(EU SatCen), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA), η Ευρωπαϊκή Ένωση (EC, REA, JRC), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (προσφέροντας υπηρεσίες Παρατήρησης Γης, υποδομές Γεωχωρικών δεδομένων, user segment, ολοκληρωμένες εφαρμογές) και ο Ιταλικός Οργανισμός Διαστήματος (για Παρατήρηση Γης).

Έχουμε μεγάλη πείρα σε Ευρωπαϊκά έργα για το ενωσιακό πρόγραμμα Copernicus, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) και Δημόσιους οργανισμούς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.