Ασφάλεια και άμυνα

Ασφάλεια και άμυνα

Μία σημαντική πηγή πληροφορίας, που σχετίζεται με εφαρμογές στους τομείς Ασφάλειας, Ανθρωπιστικών Κρίσεων και Ειρηνευτικών αποστολών, είναι ο επιστημονικός κλάδος της γεω-πληροφορικής και ειδικότερα τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τα Δορυφορικά Συστήματα Εντοπισμού Θέσης.

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, τα δορυφορικά δεδομένα και τα συστήματα εντοπισμού θέσης αποτελούν βασικό εφόδιο για πολλές εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και με ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές. Η Planetek Hellas εμπλέκεται ενεργά σε ερευνητικά και εφαρμοσμένα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το τελευταίο διάστημα ο τομέας Ασφάλειας και Άμυνας βρίσκεται ψηλά στην Ευρωπαϊκή ατζέντα Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι Γεωγραφικές Πληροφορίες, τα δορυφορικά δεδομένα και τα συστήματα εντοπισμού θέσης αποτελούν βασικό εφόδιο για πολλές εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών και με ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές.

Η Planetek συμμετέχει ενεργά σε έργα Άμυνας και Ασφάλειας, τα αποτελέσματα των οποίων ωφελούν εξίσου τον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα, όπως  και σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα για την ασφάλεια του πολίτη.

μοιραστείτε το