Συνεργασίες

Συνεργασίες

Διευκόλυνση της διάδοσης της γεωγραφικής κουλτούρας και  δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τους κοινωνικούς μας εταίρους

Έχουμε δεσμευτεί να διευκολύνουμε την εξάπλωση της γεωγραφικής κουλτούρας και να δημιουργήσουμε σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στο γεωχωρικό τοπίο.

Συνεργασίες

Σύλλογοι

Η Planetek Hellas είναι μέλος του si-cluster (Ελληνική συστάδα διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών Cluster) και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστήματος (HASI).

Στην Ευρώπη έχουμε συμμετάσχει ενεργά στην ανάπτυξη του τομέα, ως μέλος του EARSC, της Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Τηλεπισκόπησης και του SME4SPACE  μια ευρωπαϊκή ένωση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο διάστημα. Από το 2010 είμαστε μέλη (http://www.opengeospatial.org/ogc/members) του Open Geospatial Consortium (OGC).

Συνεργάτες και προμηθευτές

Για να προχωρήσουμε σε συνεργασία  με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας πρώτα εκτιμούμε και συνυπολογίζουμε τις ικανότητές τους και την τεχνογνωσία τους, σε βιομηχανικό και επικοινωνίακό επίπεδο. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν συνέργειες για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων για τη διαχείριση των γεωγραφικών δεδομένων προς όφελος των πελατών και των τελικών χρηστών.

Πελάτες

Οι πελάτες μας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με την παρακολούθηση της γης, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: δημόσιες κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις, ιδιωτικές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα. Παρέχουμε ιδιαίτερα προσαρμοσμένα συστήματα και λύσεις, αλλά και προϊόντα, επιτυγχάνοντας μέσα από μια συνεχή αλληλεπίδραση με τον πελάτη, την καλύτερη συνεργασία με τον πελάτη και τους τελικούς χρήστες.

Σχέσεις με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη

Η Planetek διατηρεί σχέσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς , προωθώντας μια σταθερή συνεργασία, συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και με διάθεση των πόρων και της εμπειρίας της αποσκοπεί στην ανάπτυξη της περιοχής και του βιομηχανικού συστήματος.

Διάδοση της γεωγραφικής κουλτούρας και ανάληψη πρωτοβουλίων για χορηγίες

Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στην προώθηση της γεωγραφίας και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους νέους: πρακτική άσκηση, ερευνητικές εργασίες, εργαστήρια, συναντήσεις και εκδηλώσεις σε όλη την χώρα και χορηγίες.

μοιραστείτε το