περιοδικό 2014 Μάρτιος

2014 Μάρτιος

Τεύχη
Το περιοδικό GeoXperience από την Planetek παρέχει μια επισκόπηση σε ένα ευρύ φάσμα γεωχωρικών λύσεων και εφαρμογών για τη διαχείριση της γης.