Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Οι οργανισμοί που διαχειρίζονται, παράγουν και χρησιμοποιούν γεωχωρική πληροφορία έχουν την ανάγκη αξιόπιστων λύσεων για τη δημοσίευσή και το διαμοιρασμό της με το δίκτυο των χρηστών και των συνεργατών τους.

Τα Διαδικτυακά Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (WebGIS) κάνουν δυνατή τη δημοσίευση χαρτογράφησης στο Διαδίκτυο και έτσι αποτελούν πολύτιμη επένδυση για τη δημιουργία ενός Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Για την ακρίβεια, χάρη στην σύνδεση στο διαδίκτυο/τοπικά δίκτυα, τα webGIS υποστηρίζουν την πρόσβαση όλων των μελών και της κοινότητας του δικτύου ενός οργανισμού στην πληροφορία, οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.

Οι πανίσχυρες τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα διευκολύνουν την ευρύτερη κοινοποίηση της πληροφορίας μέσα από τύπους «ανοικτού προτύπου», ξεπερνώντας τους τεχνικούς περιορισμούς στην πρόσβαση στα δεδομένα. Είναι γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ακόμη εφαρμογές χωρικής ανάλυσης που δουλεύουν με διαφορετικά περιβάλλοντα υλικού και λογισμικού. Η αναβάθμιση δε ή αλλαγή ενός τέτοιου περιβάλλοντος είναι συχνά μια δύσκολη απόφαση. Μια εφαρμογή προσανατολισμένη στον ιστό βοηθά συχνά στην επίλυση προβλημάτων όπως είναι η εγκατάσταση της ίδιας εφαρμογής σε διαφορετικούς υπολογιστές-πελάτες, μειώνοντας την ποσότητα δεδομένων που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της εφαρμογής, την προστασία των δεδομένων, την ορατότητα και εξωτερική πρόσβαση και επιπλέον, χάρη στις κινητές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας, επιτρέπει την άμεση χρήση από τους τελικούς χρήστες με την απευθείας δημιουργία ανάγλυφων στο πεδίο, βελτιώνοντας την επικοινωνία και την παραγωγικότητά τους.

Η Planetek Hellas σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα WebGIS και Υποδομές Χωρικών Δεδομένων (SDI) που βασίζονται σε ιδιόκτητους τύπους και τύπους ανοικτού κώδικά, κάνοντας έτσι δυνατή την κοινοποίηση και διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων. Οι προσφερόμενες λύσεις είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των χρηστών και διαχειριστών.

μοιραστείτε το