εκδηλώσεις 2019 Δεκέμβριος

2019 Δεκέμβριος

New Space Economy European Expoforum

New Space Economy European Expoforum, 10-12 December 2019, Rome, Italy.

Water Conference 2019

The Water Conference 2019 - Greece, Maroussi Plaza - Monday 02 December 2019.

timeline