Διάκριση για την ελληνική επιχειρηματικότητα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SME Instrument

Διάκριση για την ελληνική επιχειρηματικότητα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα SME Instrument

Ιδιαίτερη διάκριση αποτέλεσε ηεπιλογή 2 ελληνικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του SME Instrument, οι οποίες κρίθηκαν εξαιρετικά καινοτόμες και εξασφάλισαν την προβλεπόμενη χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Planetek Hellas, η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα με την πρόταση OP3C (On board Processing for Compression and Clouds Classification in hyperspectral satellite data) για τη δημιουργία και την προώθηση στην αγορά ενός προϊόντος (υλικού και λογισμικού) που θα τοποθετείται σε δορυφόρους που φέρουν υπερφασματικούς αισθητήρες και θα πραγματοποιεί αυτόματη αναγνώριση της κάλυψης από σύννεφα, καθώς και συμπίεση των εικόνων που οι αισθητήρες αυτοί θα λαμβάνουν.

Article: http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=172877

related file: 

χρονολόγιο

μοιραστείτε το