Εταιρική στρατηγική

Εταιρική στρατηγική

Home / Etairia / Εταιρική στρατηγική

Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αλλαγές και να είμαστε πιο κοντά στους πελάτες μας υιοθετήσαμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό (Design Thinking) ως μοντέλο λειτουργίας  και δημιουργήσαμε τέσσερις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες.

Η αναγνώριση του καλύτερου συνδυασμού διαχρονικά, μεταξύ των απαιτήσεων του χρήστη, της τεχνολογικής σκοπιμότητας και της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. 

Διευκόλυνση της διάδοσης της γεωγραφικής κουλτούρας και  δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τους κοινωνικούς μας εταίρους

Since a long time Planetek Italia has been oriented toward a line of continuous improvement of its own products and services and of the management of the inner organization and works following the line of total quality system and aiming at the complete satisfaction of its customers.