έργα

έργα

έργα

Copernicus Land: European Coastal Zone hotspot thematic mapping

Copernicus Land - VHR Coastal Zone θεματικό προϊόν χαρτογράφησης στις Ευρωπαϊκές παράκτιες ζώνες.

Beyond Planck

Beyond Planck: delivering state-of-the-art observations of the microwave sky from 30 to 70 GHz for the next decade.

MARINE–EO: demand-driven EO-based services in the field of maritime awareness

MARINE–EO: demand-driven EO-based services in the field of maritime awareness.

Coastal Water Attribute Monitoring using Satellite data

Red Tide detection and water quality monitoring in the United Arab Emirates (Arabian Gulf) in support of human health and desalination plants operation against harmful algal blooms.

Αρχαιολογία

Providing Earth Observation and webGIS tools to locate and monitor underwater archaeological sites in coastal zone